Anvisningar

  1. Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 - 30.9 2022
  2. Ansökan skapas på https://ansokan.kulturfonden.fi
  3. Utdelningen från Martha och Albin Löfgrens kulturfond sker i samarbete med Svenska kulturfonden.  Samtliga ansökningar behandlas av Svenska kulturfondens Åboländska direktion.
  4. För att skapa en ansökan måste sökande registrera sig på https://ansokan.kulturfonden.fi .
  5. Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
  6. Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande under november 2022.
  7. Eventuella bilagor kan inom oktober månad sändas till Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Strandvägen 24, 21600 Pargas.