Anvisningar

  1. Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 - 30.9 2018
  2. Ansökan skapas på https://ansokan.kulturfonden.fi ( Löfgren samarbetar med Svenska kulturfonden gällande ansökningsförfarandet)
  3. För att skapa en ansökan måste sökande registrera sig på https://ansokan.kulturfonden.fi .
  4. Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
  5. Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande senast i början av november 2018.
  6. Eventuella bilagor kan inom oktober månad sändas till Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Strandvägen 24, 21600 Pargas.