Anvisningar

  1. Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 - 30.9 2021
  2. Ansökan skapas på https://ansokan.kulturfonden.fi
  3. Löfgren samarbetar med Svenska kulturfonden gällande ansökningsförfarandet och beslutsfattandet sker av Svenska kulturfondens Åboländska direktion.
  4. För att skapa en ansökan måste sökande registrera sig på https://ansokan.kulturfonden.fi .
  5. Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
  6. Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande senast i början av november 2021.
  7. Eventuella bilagor kan inom oktober månad sändas till Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Strandvägen 24, 21600 Pargas.