Kontaktuppgifter

Ombud

Åsa Rosenberg
Telefon: 0500-744477
Strandvägen 24, 21600 Pargas
asa.rosenberg@kulturfonden.fi