BIDRAGSMOTTAGARE 2023
 
 

Sökande         Ändamål        Beviljad summa

 

 • Aava-Fjärd ry, Fjärdfestivalen, 2000 €
 • Arbetsgrupp Baby-Frank, Interaktiv föreställningsupplevelse för bebisar, 2000 €
 • Arbetsgrupp Giselle, Dansteater Giselles turné och deltagande i Finfringe, 2000 €
 • Arbetsgrupp Helt (O)vanliga Konserter, En Helt (O)vanlig Julkonsert,1000 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola,Verksamhetsbidrag, 4000 €
 • BlåsÅboland rf, Verksamhetsbidrag, 2000 €
 • Bruksteatern rf, Barnteaterverksamheten, 2500 €
 • Brunskärs byalag rf, Arkeologisk utgrävning på Brunskär, 750 €
 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Tidskriften Skärgård, 4000 €
 • Dots rf, Workshops och evenemang inom analog film och fotografi i Pargas,1500 €
 • Folkmusiksällskapet rf, Folkmusikverkstäder i skolor i Åboland, 2000 €
 • Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel, Kimitoöns musik-dansläger, 2000 €
 • Föreningen Granskaren rf Finsk Tidskrift, nordens äldsta kultur- och samhällstidskrift, 2000 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, Pjäsen Ingen fjäril, precis!, 2500 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf,  Baltic Jazz 2023, 2000 €
 • Kamratförbundet i Skären rf, Restaurera 35 mm videoprojektor och visa analog film, 800 €
 • Kimitoöns 4H, Verksamhetsbidrag,1500 €
 • Korpo Jazz rf, Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz, 3000 €
 • Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitut Above - musik och dans, 4000 €
 • Nauvon Kamarimusiikin tuki ry, Nagu kammarmusikdagar, 2000 €
 • Norpas rf, Festivalen Norpas i Dalsbruk, 2000 €
 • Ny Tid/Tigern rf, Klubb Tigern i Åbo, 1000 €
 • Pargas 4H klubb rf, Verksamhetsbidrag, 3000 €
 • Pargas barocksällskap rf, I barockens labyrinter i Pargas, 2500 €
 • Pargas Damkör rf, Verksamhetsbidrag,1000 €
 • Pargas Hembygdsförening rf, Odlingstäppor från olika tidsperioder, 2000 €
 • Pargas hembygdsförening rf, Renoveringsprojekt Ordenshemmet, 7500 €
 • Pargas Idrottsförening rf, Verksamhetsbidrag för PIF akademin, 7000 €
 • Pargas Manskör rf, Verksamhetsbidrag, 1000 €
 • Pargas stad/kultur, Tvåspråkig ungdomsshow, 2000 €
 • Pro Houtskär, Tidningen "Pro Houtskär", 2000 €
 • Pro Korpo rf Personartiklar i Pro Korpo Bladet, 2500 €
 • Riff rf, Turné med språkpjäsen "En rocklektion på svenska-tidsresan",  2500 €
 • Rockskolan, Verksamhetsbidrag, 4000 €
 • Sagalunds museistiftelse, Kulturmiljöstigar för Åboländska högstadier, 5000 €
 • Skärgårdsguider rf, Skapande av nya rutter i Pargas, 1000 €
 • Spelfolk rf, Folkmusik- och spelmansträffar i Pargas, 2000 €
 • Spemansturnenord23,  Spelmanstuné i Åbolands norra skärgård, 1000 €
 • Svenskans väl i Åbo rf, Konstens natt på svenska i Åbo, 2000 €
 • Västra Nylands folkhögskola, Seminariet Rötter och framtid, ett nordiskt seminarium för traditionell skinngarvning och övriga hantverk, 2500 €
 • ÅA/Sjöhistoriska institutet, Förteckna, tillgängliggöra Ångbåts Ab Södra Nagus rederiarkiv, 3000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, Luckans Kulturkarameller,         2000 €
 • Åbolands hantverk rf, Påskträdet i Kimito, 600 €
 • Åbolands svenska kyrkosångskrets, Tre allsångsevenemang, 1500 €
 • Åbolands sång- och musikförbund rf, Verksamhetsbidrag,1500 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Verksamhetsbidrag Teaterskolan, 4000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Projektet Över Tröskeln Åboland, 4000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Verksamhetsbidrag Konstskolan, 4000 €
 
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2022
 
 • Aava-Fjärd ry, Fjärdfestival i Houtskär och Korpo, 2500€
 • Akademiska Spexet vid Åbo Akademi rf ,Studentspex 2021-22, 800€
 • Arbetsgrupp Kvinnor av kvinnor, Tillverkning av två skulpturala konstverk i Pargas,1500€
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola,Verksamhetsbidrag  2022, 4000€
 • Biskopsö byalag rf, Ge ut boken "Biskopsö by och skärgård", 1500€
 • BlåsÅboland rf, Verksamsbidrag 2022,1500€
 • Bruksteatern rf, Barn- och ungdomsteaterverksamhet, 3000€
 • Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia, Tidskriften Skärgård samt digital atlas över Finlands öar, 4000€
 • Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel, Kimitoöns musik-dansläger,3000€
 • Föreningen Granskaren rf, Utgivning av Finsk Tidskrift, 2000€
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, För so, mmarteater 2022, 3000€
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, 34:e Baltic Jazz-festivalen,3000€
 • Katedralskolan/Åbo stad, bildningssektorn, Musikal i samarbete med Åbo Svenska Teater, 1500€
 • Keistiö byalag r.f., Historik till Keistiö byalags jubileum, 1000€
 • Kimitoöns 4HVerksamhetsbidrag 2022 1000€
 • Kimitoöns gymnasium, Seglats med jakten Eugenia,1500€
 • Korpo Hembygdsförening rf,Renovering av smedja, 2000€
 • Korpo Jazz rf, Festivalerna Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo, 4000€
 • KultAd, Utomhusfilmfestivalen Parkkino, 2500€
 • KultAd,  Barfotastigen i Korpo år 2022, 3000€
 • Lukulaukku, Bokgåva till alla elever i åk 5 och kampanjen Den stora läsresan,3500€
 • Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitut, Elevkonsert med hjälp av video- och animationskonst, 3000€
 • Natur och Miljö rf,Verksamhetsbidrag 2022, 4000€
 • Nauvon Kamarimusiikin tuki ry, Nagu kammarmusikdagar, 2000€
 • Norpas rf, Festival Norpas i Dalsbruk, 3000€
 • Norpas rf, Konstresidens samt  ny mural till "Artparken", 2000€
 • Ny Tid/Tigern r.f., Klubb Tigern goes Åbo 2022,1000€
 • Pargas 4H klubb rf, Verksamhetsbidrag 2022, 2500€
 • Pargas Amatörorkester rf, 90-årsjubileum med konserter, 1000€
 • Pargas barocksällskap rf,I barockens labyrinter, 3000€
 • Pargas Gubbrockare rf,Tillvarata pop/rockmaterial från Pargas 1960 – 2021,1000€
 • Pargas Hembygdsförening rf,Korta videofilmer om gammaldags lekar i museimiljö, 2500€
 • Pargas Manskör rf,90-årsjubileum samt verksamhetsbidrag, 1000€
 • Pargas svenska gymnasium,Språkutbyte mellan Pargas svenska gymnasium och Savonlinnan taidelukio,1200€
 • Rockskolan,Verksamhetsbidrag 2022, 4000€
 • Sagalunds museistiftelseTraditionsverkstäder för skolor i Åbolands skärgård, 4000€
 • Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums föräldraförening, Bok om minnen från Samskolan/Sarlinska skolan i Pargas, 1000€
 • Svenskans väl i Åbo rf, Konstens natt på svenska i Åbo 2022, 1500€
 • Sydkustens landskapsförbund r.f, Gemensam utställning för Kulturskolorna, 4000€
 • Teater Kojan rf, Teaterföreställningar för barn och unga, 3000€
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, Kul på fritiden-broschyr samt Kulturkarameller, 2500€
 • Åbo Svenska Teaterförening r.f,Teater i undervisningen-projekt, 3300€
 • Åbolands hantverk rf,Ljusverkstäder för skolelever,700€
 • Åbolands Skärgårdsstiftelse ,Informationsmaterial1500€
 • Åbolands sång- och musikförbund rf,100-årsjubileum samt utgivning av historik, 3000€
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Grundläggande konstundervisning i teater, 4000€
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Grundläggande konstundervisning i bildkonst, 4000€

 

BIDRAGSMOTTAGARE 2021
 
 
 • Arbetsgrupp Dimma, Singeln ”Minnet”, 400 €
 • Arbetsgrupp Havets viske, ljus- och ljudkonstverk "Havets viskning", 1000 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola, Verksamhetsbidrag, 4000 €
 • BlåsÅboland rf, Verksamhetsbidrag, 2000 €
 • Bruksteatern rf, för barn- och ungdomsteater, 2500 €
 • CLL vid ÅA och YH Novia, Utgivning av tidskriften Skärgård, 2000 €
 • Estrad Evenemang rf, "Barnens Uteteater", 3000 €
 • Skärgårdscentrum Korpoström, Tvärdisciplinär utställning om migration, 3000 €
 • Föreningen Granskaren rf, Utgivning av Finsk Tidskrift, 2500 €
 • Föreningen Teaterboulage, Revykavalkad, 3500 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, Skolkonserter med jazz, 1000 €
 • Jonne Grans, Slogitarrrecital Stilla havet, 500 €
 • Kimitoöns 4H, Verksamhetsbidrag, 1000 €
 • Korpo Hembygdsförening rf, Verksamhetsbidrag, 1500 €
 • Korpo Jazz rf,  Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz,  4000 €
 • KultAd, Barfotastigen i Korpo, 3000 €
 • KultAd, Utomhusfilmfestivalen Parkkino, 1500 €
 • Kulturföreningen Lande rf, Sagoskoj för barn på Kimitoön, 2000 €
 • Natur och Miljö rf,  Åbolands naturskolas verksamhet,  2000 €
 • Norpas rf, Festival Norpas i Dalsbruk, 3000 €
 • Norpas rf, konstresidens och "Artpark" i Dalsbruk,1500 €
 • Pargas 4H klubb, Verksamhetsbidrag, 2500 €
 • Pargas barocksällskap rf,  I barockens labyrinter, 4000 €
 • Pargas Gubbrockare rf,  Verksamhetsbidrag, 1000 €
 • Pargas Hembygdsförening rf, Verksamhetsbidrag, 1000 €
 • Pargas Släktforskare rf, Skriften Magerstan, 1000 €
 • Skärgårdshavets biosfärområde, Projektet "Hur mår du jord", 3000 €
 • Riff rf, Projektet " Skärgårdens musikstig", 4000 €
 • Rockskolan rf, Verksamhetsbidrag, 3500 €
 • Sagalundgillet rf,  Ett "lustigt" hus och en pergola  på Sagalund,1500 €
 • Sagalunds museistiftelse, Mekaniska Hörnan, 2500 €
 • Sandrina Lindgren, Dansföreställning, 1500 €
 • Svenskans väl i Åbo rf, Konstens natt på svenska, 1500 €
 • Sydkustens landskapsförbund rf, VårKultur - hållbart hantverk 2.1, 3000 €
 • Teater Kojan rf, Turnéverksamhet och nyskriven pjäs, 3000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, Språkbadskaffe,1000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund,Teaterskolans verksamhet, 3000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund, Bildkonstskolans verksamhet, 3000 €
 • ÅK Ensemble rf, Konserverksamhet, 2000 €
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2020
 
 • AARK, för AARK konstnärsresidensens verksamhet, 2000 €
 • Arbetsgrupp Pargas-Sagalund, för tidsresor för barn, 3500 €
 • Art-Dur Nagu, för verksamheten, 3500 €
 • BlåsÅboland rf, för verksamheten, 2000 €
 • Bruksteatern rf, för barnteaterverksamheten, 2000 €
 • CLL vid ÅA och YH Novia, för tidskriften Skärgård, 2000 €
 • Egentliga Finlands Byar rf , för byaföreningsprojektet kring lokalkultur, 1500 €
 • Estrad Evenemang rf, för barnteaterföreställningen "Kejsarens nya kläder", 1500 €
 • Föreningen Granskaren rf, för utgivning av Finsk Tidskrift, 2000 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, för familjepjäs, 4000 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, för Baltic Jazz festivalen, 3000 €
 • Kimitoöns 4H, för verksamheten, 1000 €
 • Kimitoöns Musikfestspel, för musik-dansläger, 4000 €
 • Korpo Jazz rf, för festivalerna Korpo Sea jazz och Sibelius i Korpo, 4000 €
 • Korpo Kulturgille rf, för verksamhet i "Hantverkstaden", 1000 €
 • KultAd, för Barfotastigen i Korpo, 3000 €
 • Musikinstitut Arkipelag, för projektet Sagan om Isprinsessan, 2000 €
 • Natur och Miljö rf, för verksamheten, 3000 €
 • Nauvon Kamarimusiikin tuki ry, för Nagu kammarmusikdagar, 1000 €
 • Norpas rf, för Festival Norpas i Dalsbruk, 2000 €
 • Norpas rf, för verksamheten, 2000 €
 • Pargas 4H klubb rf, för verksamheten, 3500 €
 • Pargas Amatörorkester rf, för verksamheten, 1000 €
 • Pargas barocksällskap rf, för festivalen I barockens labyrinter, 2000 €
 • Pargas Gubbrockare rf, för konsertverksamhet, 1000 €
 • Pargas Hembygdsförening rf, för "Utställning om brandväsendets historia i Pargas" och "Branddepån i Pargas rustas upp”, 2000 €
 • Pargas Konstklubb Pictura, för konstkoleverksamheten, 3000 €
 • Pia Heikkilä, för att skriva en biografi över Anna Bäckström, 2000 €
 • Rockskolan i Åbo, för verksamheten, 3000 €
 • Skärgårdskvinnoseminarium 2020, för Skärgårdskvinnoseminariet, 1500 €
 • Studentteatern i Åbo,för produktion av Jean Racines Fedra, 1000 €
 • Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström, för utställningen FISKE, 4000 €
 • Svenskans väl i Åbo rf, för  Konstens natt på svenska i Åbo, 1500 €
 • Svenskans väl rf, för Åbo poesidagars program för barn och unga, 2500 €
 • Sydkustens landskapsförbund rf, för VårKultur, 3000 €
 • Teater Kojan rf, för turnéverksamhet, 2500 €
 • Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas rf, för verksamheten, 500 €
 • Ungmartha rf, för dagsläger för barn och unga i Åbo och Åboland, 2000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, för Kulturkarameller, 2500 €
 • Åbo Svenska Teaterförening rf, för publikarbetet i skolor och daghem i Åboland, 2000 €
 • Åbolands folkdansdistrikt rf, för verksamheten, 1500 €
 • Åbolands hantverk rf, för Hantverksskoj inom projektet Vårkultur 500 €
 • Åbolands litterturförening rf, för verksamheten, 2500 €
 • Åbolands Ungdomsförbund, för teaterskolans produktion och verksamhet, 3500 €
 • ÅK Ensemble rf, för verksamheten, 1500 €

 

 
BIDRAGSMOTTAGARE 2019
 
 • Arbetsgrupp Berättelsepodden för podcast serie av folkloristiskt material, 750 €
 • Arbetsgrupp Dimma för rockbandet Dimmas skiva, 500 €
 • arbetsgrupp Hallå Åbo för rimjam i Pargas daghem,1000 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola för verksamheten 2019, 3000 €
 • BlåsÅboland rf för verksamhet inom blåsmusik i Åboland, 1500 €
 • Bruksteatern rf för barnteaterverksamheten inom Bruksteatern rf,1500 €
 • Capoeira Senzala Turku ry för Capoeira 30-års jubileumsfestival, 750 €
 • Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia för tidskriften Skärgård, 1000 €
 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, för utbildning av biosfärambassadörer, 2000 €
 • Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström för utställningen The Plastic Garbage Project, 2000 €
 • Föreningen för Kimitoöns Musikfestspelför Kimitoöns musik-dansläger, 1500 €
 • Föreningen Granskaren rf för utgivning av Finsk Tidskrift, 1000 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf för sommarpjäs, 2000 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf för Baltic Jazz festivalen, 2000 €
 • Kimitoöns 4H för djurkurser på Kimitoön, 500 €
 • Korpo Jazz rf för Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz, 3500 €
 • KultAd för Barfotastigen i Korpo, 2000 €
 • Munkvikföreningen för en historik om byn Munkviken i Pargas,1000 €
 • Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitutför Making of Catballet,1500 €
 • Nagu ungdomsförening rf för Nagu Rock, 1000 €
 • Norpas rf för Festival Norpas i Dalsbruk, 2000 €
 • Pargas 4H klubb rf för verksamheten, 2000 €
 • Pargas barocksällskap rf för "I barockens labyrinter", 1500 €
 • Pargas Hembygdsförening rf för  målarbok av museiföremål,1000 €
 • Pargas Konstklubb Pictura - Paraisten Taidekerho rfför Konstskolan Pictura, 2500 €
 • Pargas stad/kultur för tvåspråkig ungdomsshow, 2000 €
 • Pargas Svenska Pensionärer r.f.för verksamheten 2019, 1000 €
 • Rockskolan för Rockskolan, 2500 €
 • Sagalundgillet rf för ett konstnärsresidens riktat till barn, 1000 €
 • Sagalunds museistiftelseför glasblåsning med skolelever, 2000 €
 • Scoutkaren Pojkarna r.fför 100-års historik,1000 €
 • Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry föratt ledarskapsutbildning för finlandssvenska scoutledare, 2000 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f. för projektet Skärgårdshistoria med många sinnen, 1000 €
 • Västra Nylands folkhögskola för kursen Open Minds Pargas, 3000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åboför  fritidsbroschyr och prova på-läger, 1000 €
 • Åbolands folkdansdistrikt rf för Åbolands folkdansdistrikts verksamhet, 1000 €
 • Åbolands litterturförening r.f. för verksamheten 2019,1000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf för verksamheten 2019, 2500 €
 
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2018
 
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola för verksamheten 2500 €
 • BlåsÅboland rf för verksamheten inom blåsmusik i Åboland 2018.1500 €
 • Bruksteatern rf för barnteaterverksamheten inom Bruksteatern 1500 €
 • Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia för utgivning av tidskriften Skärgårds 41a årgång 2000 €
 • De ungas vänner på Ålön r.f för den kulturella verksamheten 1000 €
 • Estrad Evenemang rf för produktion av barnpjäsen ”Nicke Nyfiken på äventyr” 1500 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf för att kunna sätta upp en nyskriven pjäs med premiär i juni 2018 1000 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf för ordnandet av den 31:sta Baltic Jazz-festivalen 2000 €
 • Korpo Jazz rf för Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo 3000 €
 • Korpo Kulturgille rf för  verksamheten i Hantverkstaden i Skärgårdscentrum Korpoström 800 €
 • KultAd för Barfotastigen  2018 2000 €
 • Martina Lindbergför en CD-skiva med namnet Brunskärs toner med musik av Anna Danielsson 1000 €
 • Munkvikföreningen för att samla data om byn Munkviken samt publicera en skrift 500 €
 • Natur och Miljö rf för Åbolands naturskola, som erbjuder uteundervisning för daghem och skolor i Åboland 2000 €
 • Norpas rf för  Festival Norpas i Dalsbruk samt för att ordna verksamhet året runt, t.ex. konstverkstader och -kurser 1500 €
 • Pargas 4H klubb rf för verksamheten 1500 €
 • Pargas barocksällskap rf för festivalen I barockens labyrinter 1500 €
 • Pargas Damkör rf för tre konserter under Pargas Damkörs 50-års jubileum 1500 €
 • Pargas Hembygdsförening rfför  Pargas Hembygdsmuseums 90-årsjubileum 2000 €
 • Pargas Konstklubb Pictura - Paraisten Taidekerho rf för verksamheten för barn och unga 2000 €
 • Pargas Orgeldagar rf för Orgelfestivalen Pargas orgeldagar 1000 €
 • Pargas Svenska Pensionärer r.f. för verksamheten 500 €
 • Pargasmalms Ungdomsförening rf för ungdomsverksamheten 1000 €
 • Patrik Bengtfolksför historik över jaktformer i skärgården 600 €
 • Rockskolan för verksamheten i Rockskolan 2018 2000 €
 • Sagalunds museistiftelse för vandringsteater för barn i åldern 8-12 år i Sagalunds- Dalsbruks- och Björkboda museum 2000 €
 • Sagametsä för en tvåspråkig interaktiv teaterföreställning 1500 €
 • Grus Grusför åboländsk turné av barnteaterproduktionen "Björkmusen och näbbmusen" 1500 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f. för att koordinera och marknadsföra temat Kulturvandra inom samarbetsnätverket VårKultur 1000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo för Kulturkarameller 2018 - svenska lättillgängliga kultursatsningar gratis för småbarn i Åbo 1500 €
 • Åbo Sångarbröder Musices Amantes rf för att säkerställa ÅSMAs långvariga manssångartraditioner 1000 €
 • Åbolands folkdansdistrikt rf för verksamheten och  för juniorernas deltagande i juniorfolkdansstämma +  resa till NORDLEK 800 €
 • Åbolands hantverk rf för att delta i VårKultur 2018 med Trollvandring 800 €
 • Åbolands Kammarkör rf för projektet Greatest Hits 1500 €
 • Åbolands litterturförening för litteraturföreningENSs 40 års jubileum 1500 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf för verksamhet, scenframställningar och utveckling 2500 €
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2017
 
 • AARK in Korpo ry, för verksamheten, 1500 €
 • Arbetsgruppen Amerika i Pargas, för teaterproduktion 1000 €
 • Arbetsgruppen BlåsÅboland, för verksamheten,1500 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola, för verksamheten, 2500 €
 • Bruksteatern rf, för barnteaterverksamheten 2000 €
 • Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström, för utställningen Nya Vyer - Victor Westerholm i Skärgården, 2500 €
 • Flickscoutkåren Åbo Vildar rf, för100-årsjubileum, 500 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, för jubileumsrevy, 1000 €
 • Grus Grus Teater rf, för föreställningen "Lasarus" 1500 €
 • Heikkilä Pia, för bok om Alfhild Holmberg,  2500 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, för Baltic Jazz 30-års jubileumsfestival,1500 €
 • Kimito Ungdomsförening rf, för trettondagsrevy, 1000 €
 • Kimitoöns 4H, för verksamheten, 750 €
 • Korpo Jazz rf, för Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz, 3000 €
 • Korpo Kulturgille rf, för Hantverkstaden i Korpoström, 500 €
 • KultAd, för förverkligande av utställningen Barfotastigen, 2000 €
 • KultAd, för Ambient Days, 1000 €
 • Norpas rf, för Festival Norpas,1500 €
 • Pargas 4H klubb rf, för verksamheten i Pargas, 2000 €
 • Pargas barocksällskap rf, för festivalen I barockens labyrinter, 1500 €
 • Pargas Hembygdsförening, för publikation om butiksverksamhet, 1000 €
 • Pargas Hembygdsförening, för dramaguidningar, 1000 €
 • Pargas Konstklubb Pictura, för Barnkonstskolan, 2000 €
 • Pargas Orgeldagar rf, för Pargas orgeldagar, 1000 €
 • Pargas stad/kultur, för läger inför Framtidsfabrikens föreställningar,                        1000 €
 • Pargas Svenska Pensionärer r.f, för verksamheten, 500 €
 • Sirkkala Fritidsklubb rf, för konstverkstad och konstutställning, 1000 €
 • Svenska pensionärsförbundet rf, för antikrunda  i Åboland, 1500 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f, för samarbetsprojektet VårKultur, 2000 €
 • Åbo School of Rock rf, för verksamheten, 1500 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, för information till skolbarn om föreningsutbudet i Åbotrakten, 1000 €
 • Åbolands folkdansdistrikt rf, för verksamheten,1000 €
 • Åbolands hantverk rf, för hantverksskolan i Kimito, 750 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf,för Åbolands Teaterskolas verksamhet, 3500 €
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2016
                                                       
 • Arbetsgrupp Åboländska museer, för museernas samarbetsprojek 1 500 €
 • Arbetsgruppen BlåsÅboland, för BigBand verksamhet och blåsarträffar 1000 €
 • Arbetsgruppen Pargas Gamla Malm 1926,för minipjäser i Pargas 1 500 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola, för verksamheten 2 500 €               
 • Barnkören Da Capo,för verksamheten 700 €                          
 • Braheskolan, för att grunda ett skolbibliotek i Braheskolan 2 650 €               
 • Bruksteatern rf, för barnteaterverksamheten 2 000 €          
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, för Baltic Jazz festivalen 1 500 €
 • Kimitoöns 4H, för verksamheten 750 €       
 • Korpo Jazz rf,för Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz 2 500 €                           
 • KultAd ,för utställningen Barfotastigen i Korpo 2 000 €        
 • Labbet rf, för att etablera och driva Labbets verksamhet i Åbo 1 500 €        
 • Molin Sofia, för Grus Grus Teatteris svenska o tvåspråkiga verksamhet 1 500 €
 • NaguRock2015, för ungdomskulturevenemanget Nagu Rock 1 000 €             
 • Pargas 4H klubb rf, för verksamheten 1 500 €                        
 • Pargas barocksällskap rf ,för festivalen i Barockens labyrinter 1 500 €
 • Pargas Hembygdsförening rf ,för utvecklandet av en skattjakt 1 500 €           
 • Pargas Konstklubb Pictura rf, för Barnkonstskolans verksamhet 1 500 €       
 • Pargas Orgeldagar rf, för Pargas orgeldagar 1 000 €             
 • Pargas stad/kultur, för bandverksamhet bland yngre +nybörjare i Åboland 1 000 €
 • Pargas stad/kultur, för förverkligandet av ungdomsshow 2 000 €                   
 • Pargas svenska pensionärsförening ,för verksamheten, 700 €
 • Qvidja Events ry, för utomhuskonsert i slottsparken på Qvidja 1 500 €          
 • Sagalundgillet rf, för workshops med digital storytelling/dramapedagogik 1 000 €
 • Studentteatern i Åbo rf. för att skapa föreställningen “Aftonträff” 1 000 €    
 • Sydkustens landskapsförbund r.f., för VårKultur med temat dans 1 500 €
 • Understödsföreningen för Arkipelag,för danspedagogisk verksamhet,Pargas 500 €
 •  Åbo Akademi/CLL/Skärgårdsinstitutet, för tidskriften Skärgård 2 000 €
 •  Åbo School of Rock rf, för verksamheten 2 000 €                  
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo, för Luckans Kulturkarameller1 500 €
 • Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f, för verksamheten 700 € 
 • Åbolands folkdansdistrikt rf ,för verksamheten 1 000 €       
 • Åbolands Kammarkör rf, för en serie konserter med musik av Karl Jenkins 1 500 €
 •  Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, för Åbolands Teaterskolas verksamhet 2 500 €
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2015
 
 • Arbetsgrupp Dalsbruks Byalag för evenemang i Dalsbruk 1 000 €
 • Arbetsgrupp Sommarläger i Pargas för kreativt sommarläger för barn  1 000 €
 • Arbetsgruppen BlåsÅboland för projektet BlåsÅboland 2014-2016 1 000 €
 • Arbetsgruppen för  Schools out för arrangerande av evenemanget Schools out 30.5 2015 800 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola för verksamheten i Art-Dur Musik- och Bildkonstskola 2015 2 000 €
 • Bruksteatern rf för barnteaterverksamheten inom Bruksteatern rf. 1 500 €
 • Båtoperan för tvåspråkig (svenska och finska) miniopera 1 500 €
 • Estrad Evenemang rf för subventionerade barnteaterföreställningar i Åboland 1 500 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf för att sätta upp pjäsen Ett Drömspel av August Strindberg 1 500 €
 • Kimitoöns 4H för kursverksamheten 1 000 €
 • Kimitoöns kommun / Kultursektorn för utarbetande och bearbetning av nyskriven musik för musikteatern ÖN 2 000 €
 • Korpo Jazz rf för arrangerandet av festivalerna Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz 2 500 €
 • KultAd för utställningen Barfotastigen i Korpo 2015 1 500 €
 • Labbet rf för att etablera och driva Labbet r.f.s verksamhet i Åbo 2 500 €
 • Lepola Marcus för  historiken om ”Finska sjömannasällskapets museum i Åbo navigationsskola” 1 000 €
 • Pargas 4H klubb rf för verksamheten i Pargas 4H-klubb 2 000 €
 • Pargas barocksällskap rf för festivalen I barockens labyrinter 2 000 €
 • Pargas Damkör rf för Pargas Damkörs Suomi-projektet 1 000 €
 • Pargas Hembygdsförening rf för att producera en utställning om liv och verksamhet i Föreningshuset i Pargas  1 000 €
 • Pargas Konstklubb PICTURA rf för verksamheten 1 500 €
 • Pargas Orgeldagar rf för Pargas orgeldagar 1 000 €
 • Pargas stad/Skärgårdshavets biosfärområde för ett tryckt material för Gäddan & Gänget 600 €
 • Pargas stad/Utveckling för dokumentering och inventering av gårdshelheten Granvik Södergård i Pargas 2 000 €
 • Pargas Svanska Pensionärer rf för verksamheten  1 000 €
 • Pargas svenska gymnasium för en fortsättning på ett språkutbyte 1 500 €
 • Pargas1925 för att producera tre minipjäser med pargasmotiv, 1 000 €
 • Pro Runeberg för invigningen av minnesverket över Fredrika och Johan Ludvig  1 500 €
 • Prost Mats för skolturne´i högstadier/gymnasier i Åboland med musikföreställningen "Rockens historia" 1 000 €
 • Sagalundgillet rf för "Vinterspex för 100 år sedan" 1 000 €
 • Sjöfartshuset i Nagu för utställning om de åboländska skutorna som deltog i den hemliga operationen Pinatova  1 000 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f. för att förverkliga VårKultur 2015 2 000 €
 • Åbo Kvinnliga Gymnastikförening Palästra rf för dansverksamhet för barn och unga i Åbo 500 €
 • Åbo School of Rock rf för verksamheten 1 000 €
 • Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo för Luckans Kulturkarameller år 2015 1 500 €
 • Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. för smågruppsverksamheten 600 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf för Åbolands Teaterskolas verksamhet och scenframställningar 2015 3 000 €
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2014
 
 • Pro Runeberg,  för verksamheten och speciellt för att kunna resa ett minnesverk Hjärtats saga över Fredrika Tengström och Johan Ludvig Runeberg, 1500 €
 • Pro Kimitoö-skutan r.f., för prentisverksamhet inom Pro Kimitoö-skutan 500 €
 • Turun Nuori Teatteri - Åbo Unga Teater ry, för att producera teaterpjäs Robin Hood på Åbo Unga Teater på vår 2014, 1000 €
 • Arbetsgrupp Sommarläger i Pargas, för att ordna ett sommarläger för barn i åldern 7-12 år i Pargas, 1000 €
 • Pargas Konstklubb PICTURA Paraisten Taidekerho r.f, för barnkonstskolans verksamhet,  1500 € 
 • Pargas stad/kulturenheten och samarbetspartners, för musikfestivalen west music fest 2014, 1000 €
 • Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f, förteater för barn, med unga vuxna under vår/sommar 2014, 1000 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola, för verksamheten i Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf 2014, 3000 €
 • Pargas barocksällskap rf, för festivalen I barockens labyrinter, 3000 €
 • Föräldrarföreningen vid Sarlinska skolan och PSG, för matklubb  för åk 7-9 samt för gymnasieeleverna kl 1- 3, 500 €
 • Åbolands hantverk rf, för införskaffandet av nya verktyg till Hantverksskolan för barn i hantverkscentret i Pargas, 1000 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf, för Baltic Jazz festivalen, 2000 €
 • Åbolands sång- och musikförbund rf, för verksamheten och barnläger, 2000 €
 • Pargas 4H klubb rf, för Fverksamheten i Pargas 4H:s 14 klubbar, 1500 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f, för VårKultur 2014, 2500 € 
 • Arbetsgrupp Nagu Rock, för arrangerande av Nagu Rock 2014, 1000 €
 • Kirjala Hem och skola, för klubbverksamhet vid Kirjala skola, 700 €
 • Pargas stad / kulturenheten, för Rockläger Höstlovet 2014, 1000 €
 • Arbetsgruppen för ungdomsshow 2014, för genomförandet av den sjunde ungdomsshowen "Show SEVEN" i Pargas, 1500 €
 • Barnkören Da Capo, för barnkörskonserter "Sagor & Fantasy, 800 €
 • Sunnanberg Hem och skola r.f, för  matklubb i för eleverna i åk 3-6, 500 €
 • Kimito ungdomsförening/juniorfolkdansare, för verksamheten, samt resa till Barnlek 2014 på Island, 800 €
 • Arbetsgrupp Åboländska museer, för samarbetsprojekt inkl tidsresor, 3000 €
 • Pargas Orgeldagar rf, för Pargas orgeldagar, 1500 €
 • Korpo Jazz rf, för Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz, 2000 €
 • Projektet "Gamla malemn på katan", för privatfinansiering för Leader-projektet, 3000 €
 • Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f, för verksamheten, 500 €
 • Korpo Kulturgille rf, för utställningen Fiskelägen, - en skärgårdstradition, 2000 €
 • Arbetsgrupp Södersundvik notlag, för att göra det traditionella vinternotfisket kännt igen för allmännheten, 500 €
 • Bruksteatern rf, för barnteaterverksamheten inom Bruksteatern rf, 1500 €
 • Pargas Svanska Pensionärer rf, för verksamheten 700 €
 •  
 • Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel, för  Kimitoöns musik-dansläger,1000 €
 • Pargas Hembygdsförening rf, för ett arkivpedagogiskt projekt, 1500 €
 • Kimitoöns 4H, för kreativa klubbträffar för medlemmar och publika tillställningar, 1000 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, för Åbolands Teaterskolas verksamhet och scenframställningar 2014, 3000 €
 • Teaterföreningen Gille rf, för uppsättning av Aleksej Arbuzovs pjäs "En gammaldags komedi", 500 €
 • Pargas Manskör rf, förverksamheten, 500 €
 • Åbo School of Rock rf, för verksamheten, 2000 €
 • Arbetsgrupp Dalsbruks Byalag, för verksamheten, 1500 €

 

 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2013
 
 • Arbetsgrupp Barfotastig  för miljökonstverket Barfotastig 2013 Korpo Retais  2 000 €
 • Pargas barocksällskap rf  för arrangerandet av festivalen I barockens labyrinter  3 000 €
 • Arbetsgruppen Qvidja13  för friluftskonserten "Farliga förbindelser" på Qvidja gård  1 000 €
 • Pargas stad/kulturenheten och samarbetspartners  för festivalen west music fest. 2013  1 200 €
 • Kimitoöns kommun / Kultursektorn  för KONSTig rekvisita till barnens KONSTiga rum i Villa Lande  2 000 €
 • Pargas stad / kulturenheten  för bildande rockverksamhet Pargas  1 000 €
 • Skärgårdskanalen rf  för filmprojektet ANIMERADE MINNEN  3 000 €
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola  för verksamheten i Art-Dur  3 000 €
 • Sjöfartshuset i Nagu  för utställningen; Bortom Sibirien- Åboländska sjöfarare och fartyg i Ryska Alaska  1 000 €
 • Pargas 4H klubb rf  för verksamheten  2 000 €
 • Sydkustens landskapsförbund r.f.  för VårKultur 2013 med temat fest och högtider i Åboland  1 000 €
 • Pro Kimitoö-skutan r.f.  för skattjakt i bruksmiljö för 100 år sedan  1 000 €
 • Åbo School of Rock rf  för verksamheten i Åbo school of rock  2 000 €
 • Sarlinska skolans och Pargas Svenska gymnasiums föräldraförening rf  för en matklubb för skolelever kring närprducerad mat och matkultur  1 500 €
 • Konstklubb Pictura rf. Taidekerho Pictura  för verksamheten  1 000 €
 • Arbetsgruppen Mästerkatten  för barnteaterföreställningen Mästerkatten i stövlar  2 000 €
 • Sunnanberg Hem och skola r.f.  för matklubb med tyngdpunkt på närproducerade råmaterial, åk 3-6 vid Sunnanberg Skola i Pargas  800 €
 • Arbetsgrupp Åboländska museer  för att utveckla och genomföra
 • namnsdagskalas i de åboländska museerna  1 500 €
 • Åbolands litteraturförening rf  för verksamheten  1 200 €
 • Pargas stad/Näringslivstjänster  för medfinansiering i projektet "Scenen mitt i byn - lokalhistoriska vandringar i skärgården"  4 500 €
 • De Ungas Vänner på Ålön rf  för verksamheten  500 €
 • Pargas Orgeldagar rf  för Pargas orgeldagar  3 000 €
 • Lärar- och elevförbundet vid Åbolands folkhögskola rf  för jubileumsutställning om Åbolands folkhögskola i samarbete med Pargas hembygdsförening  2 000 €
 • Åbolands hantverk rf  för att studera och vidareutveckla Pargasbon Theodor Jonassons stickade matta  1 500 €
 • Ridberg Tom  för utgivning av CD-skiva med nykomponerad folkmusik  1 000 €
 • Pargas Svanska Pensionärer rf  för verksamheten  800 €
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf  för Åbolands Teaterskolas verksamhet  3 000 €
 • Kimitoöns 4H  för 4H verksamhet på Kimitoön  1 000 €
 • Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.  för verksamheten  500 €
 • Pargas Hembygdsförening rf  för vidareutvecklandet av Museibackens lekpark i Pargas Hembygdsmuseum  1 000 €
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf  för Baltic Jazz-festivalen  3 000 €
 • Bruksteatern rf  för barnteaterverksamheten inom Bruksteatern rf.  2 000
 
 
BIDRAGSMOTTAGARE 2012
 • Arbetsgrupp Ideal för projektet Pargastraktorn Ideal 1 000 euro
 • Arbetsgrupp Åboländska museer för att barnen på daghemmen och i familjedagvården skall få bekanta sig med museerna och livet förr 1 500 euro
 • Arbetsgruppen för Show 006 för ungdomsshow 2012 i Väståboland 2 000 euro
 • Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola för verksamheten 3 000 euro
 • De Ungas Vänner på Ålön rf för verksamheten 500 euro
 • Egentliga Finlands Byar rf för projektet "Fokus på Åbolands Byar" (Leader projekt) 3 000 euro
 • Fröjdö Sam för förverkligande och inspelning av kompositionskonsert 800 euro
 • Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern för rim-jam projektet 500 euro
 • Hästbacka Hans för utställningskostnader 800 euro
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf för Baltic Jazz-festivalens 25-års jubileum 2 000 euro
 • Kimitoöns 4H för verksamheten 1 000 euro
 • Kimitoöns guider r.f. för specialguidningar med Kimitoöns kvinnor i focus 800 euro
 • Kimitoöns Musikgille rf / Kimitoöns Musikfestspel, för musik- och dansläger 1 000 euro
 • Korpo Hembygdsförening r.f. för utställningsverksamheten 2 000 euro
 • Kulla Kaj Erik för uppförande av jazzig musik från Astrid Lindgrens filmer riktad till dagis- och lågstadie-elever 1 000 euro
 • Leino Renja för utställningskostnader 800 euro
 • Mälö Bygdeförening åldersöverskridande, kreativ verksamhet på Mälö Bygdegård 700 euro
 • Pargas 4H klubb rf för verksamheten 2 000 euro
 • Pargas barocksällskap rf för konsertserien "I barockens labyrinter" 1 500 euro
 • Pargas Konstklubb Pictura Paraisten taidekerho rf för konstskolans verksamhet 1 000 euro
 • Pargas Konstklubb Pictura Paraisten taidekerho rf för verksamheten 400 euro
 • Pargas Orgeldagar rf För Pargas Orgeldagar 2012 2 000 euro
 • Pargas Svanska Pensionärer rf för verksamheten 800 euro
 • Pargas svenska gymnasium för ett språkutbyte mellan Pargas svenska gymnasium och Outokummun lukio 1 000 euro
 • Pensionärsklubben Festingarna i Nagu r.f för verksamheten 600 euro
 • Pro Houtskär rf för projektet "Kulturstigen" 1 000 euro
 • Reuter Marita för Sattmarkprojektets barnverksamhet 1 000 euro
 • Sydkustens landskapsförbund r.f. för att arrangera VårKultur 2012 med temat fotokonst 1 500 euro
 • Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas rf för att förverkliga musikalen Mitt i planeten 1 500 euro
 • Västanfjärds Byaråd för projektet "Västanfjärds historia" (Leader projekt) 1 000 euro
 • Åbo School of Rock rf för verksamheten 1 500 euro
 • Åbo svenska föreningsråd rf / Luckan för att producera en broschyr med svenskspråkig fritidsverksamhet för barn och unga i Åbo och S:t Karins 1 000 euro
 • Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. för verksamheten 600 euro
 • Åbolands hantverk rf för Åbolands hantverks 75-års jubileumsutställning 2 000 euro
 • Åbolands litteraturförening rf för verksamheten 1 200 euro
 • Åbolands Skärgårdsstiftelse för filmprojekt om skärgårdsliv sett ur en genuin, äldre skärgårdsbos ögon. 2 000 euro
 • Åbolands sång- och musikförbund rf för danskurs för barn och unga 1 000 euro
 • Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf för verksamheten 2 000 euro
 • Öhman Björn Nalle Olof för turne till daghem i Åboland med gruppen Suitcase och programmet Lilla Snigel/kända barnvisor med teckenstöd 1 000 euro