Välkommen till Martha och Albin Löfgrens kulturfond!

 Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning "upprätthålla och bevara den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska språket i Finland, med tyngdpunkt på Åboland".

Ansökningstiden är årligen under september månad; 1-30.9.