Välkommen till stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond!

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Ansökningstiden är årligen under september månad; 1-30.9.

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas inte.