Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Utdelningen för år 2018 via Svenska Kulturfonden var 60.000 €

Stipendier och understöd för verksamhet som sker under år 2019 kan ansökas från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond under september 2018.  Besluten om utdelningen sänds till samtliga sökande senast i början av november 2018. 

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas i regel inte.

Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan på https://ansokan.kulturfonden.fi . Den elektroniska blanketten är tillgänglig 1-30.9.

Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska  kulturfonden samarbetar gällande ansökningsförfarandet, vilket innebär att ansökningarna skapas elektroniskt i Svenska kulturfondens databas för ansökningar.

 

Eventuella bilagor sänds till;

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Strandvägen 24

21600 Pargas.

 

 

Ytterligare information fås av;

 

Åsa Rosenberg (ombud för Martha och Albin Löfgrens kulturfond)

tel: 0500-744477

asa.rosenberg@kulturfonden.fi