Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Utdelningen för år 2019 via Svenska Kulturfonden var 60.000 €. Utdelningen för år 2020 fastställs under hösten 2019.

Stipendier och understöd för verksamhet som sker under år 2020 kan ansökas från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond under september 2019.  Besluten om utdelningen sänds till samtliga sökande senast i början av november 2019. 

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas i regel inte.

Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan på https://ansokan.kulturfonden.fi . Den elektroniska blanketten är tillgänglig 1-30.9.

Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska  kulturfonden samarbetar gällande ansökningsförfarandet, vilket innebär att ansökningarna skapas elektroniskt i Svenska kulturfondens databas för ansökningar.

Besluten om understöd fattas av Svenska kulturfondens Åboländska direktion.

 

Eventuella bilagor sänds till;

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Strandvägen 24

21600 Pargas.

 

 

Ytterligare information fås av;

 

Åsa Rosenberg (ombud för Martha och Albin Löfgrens kulturfond)

tel: 0500-744477

asa.rosenberg@kulturfonden.fi